نمونه برگ 5درصد بازبینی اوراق پایانی دبیرخانه اقتصاد (خرداد 95)

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما


جهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه


باسمه تعالی

 

صورت جلسه بررسی5 درصد  اوراق امتحانی نوبت پایانی خرداد95

در تاریخ ------------ تعداد-------- برگ از اوراق امتحانی درس ------------ پایه دوم  مربوط به دبیرستان ------------ در حضور مدیر / معاون بررسی و نتیجه بشرح زیر اعلام می گردد

 

تعداد اوراق بررسی شده

تعداد کل اوراق

پایه دوم

پایه دوم

 

 

 

 

 

نتایج بازدید 5 درصد اوراق امتحانی:

ملاحظات

نمره فعلی

نمره قبلی

نام ونام خانوادگی

ردیف

تغییر نکرد

تغییر کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 سر گروه های محترم لطفا طبقفمدبیر خانه تا20خرداد به گروه آموزشی استان ارسال نمایید .

بازبین کننده :                                                 نام ونام خانوادگی مدیر مدرسه:


Code Center

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

برای ورود به کانال الگرام ما کلیک کنید